کمک‌فنر ماشین چیست؟ کمک‌ فنر ماشین یکی از اصلی‌ترین قطعات سیستم تعلیق محسوب می‌شود و در دریافت و دفع ارتعاشات ناشی از عبور خودرو از سطوح ناهموار نقش موثری ایفا می‌کند. کمک‌ فنرها آسایش...