پدال گاز برقی خودرو چیست ؟

در اتومبیل های انژکتوری یکی از مهم ترین و اصلی ترین پارامترهایی که ایسیو موتور حتما باید متوجه آن باشد مقدار فشار پای راننده به پدال گاز می باشد . این حجم از فشرده شدن میزان نیاز راننده به گشتاور موتور می باشد که بر حسب آن واحد کنترل موتور (ECU) مقدار پاشش انژکتور و مقدار هوای ورودی را دوباره تنظیم می سازد . در اتومبیل های انژکتوری نسل قدیمی تر از درچه گاز های سیمی استفاده می کردند که سنسور موقعیت دریچه گاز باید مقدار فشرده شدن پدال گاز و مقدار اندازه باز شدن دریچه گاز را به ایسیو انتقال دهد .

 

ولی در نسل های جدید تر اتومبیل های انژکتوری دریچه گاز های سیمی حذف کرده اند و دریچه گاز های برقی را نصب کرده اند . دریچه گاز برقی قابلیت های زیاد تری را برای ما به وجود می آورند و ایسیو موتور کنترل زیاد و بهینه تری بر روی هوای ورودی داشته که در نتیجه سبب کارکرد بهینه موتور شده است . از اجزا های مهم اتومبیل های انژکتوری با دریچه گاز برقی ، پدال گاز برقی یا pedal position sensor   و یا accelerator pedal sensor را می توان نام برد .

پتانسیومترهای پدال گاز برقی اتومبیل :

عملکرد پدال گاز برقی ؟

پدال گاز برقی از دو پتانسیومتر ساخته شده می باشد که به طور اختلافی کار می کند . به عبارتی هنگامی که شما پدال گاز را فشار می دهید ولتاژ خروجی یکی از پتانسیومترها افزایش یافته و باعث کاهش ولتاژ دیگری می شود . استفاده کردن از دو پتانسیومتر به طور اختلاف مقداری سبب افزایش دقت محاسبه و پردازش کردن اطلاعات به واسطه ایسیو صورت می گیرد .

با استفاده کردن از پدال گاز برقی مکانیزم سنتی سیم گاز حذف شد و اطلاعات مقدار میزان فشار به واسطه این پتانسیومترها به ایسیو موتور انتقال یافته و کامپیوتر اتومبیل  (ECU) بعد از پردازش اطلاعات به میزان بهینه و درست بودن دریچه گاز اتومبیل را به طور الکتریکی باز می کند .

در صورت تمایل به مشاهده و مطالعه سایر مقالات آموزشی ما میتوانید به بخش ( مقالات ) مراجعه فرمایید.