امداد خودرو گلستان|حمل گلستان|خودروبر گلستان  امداد خودرو کرج (حمل خودرو گلستان ) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...