امداد خودرو مینودر |حمل بر مینودر |خودروبر مینودر  امداد خودرو کرج (حمل خودرو مینودر ) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان...