امداد خودرو فردیس|حمل بر فردیس|خودروبر فردیس  امداد خودرو فردیس (حمل خودرو فردیس) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...