امداد خودرو خسروشاه|حمل خسروشاه|خودروبر خسروشاه  امداد خودرو کرج (حمل خودرو خسروشاه) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد آن...