تماس فوری شمع ماشین چیست و چه اهمیتی دارد؟ خودروهای احتراق داخلی برای سوزاندن سوخت درون سیلندرهای موتور خود نیاز به محرکی اولیه دارند. این محرک اولیه جرقه‌ای است که شمع را تولید می‌کند....