تماس فوری میل لنگ بادامک میل‌لَنگ قطعه‌ای در موتور است که حرکت خطی پیستون‌ها را تبدیل به حرکت دورانی می‌کند. اکثر میل لنگ ها از جنس فولاد هستند که به روش فورج و با...