امداد خودرو عظیمیه|حمل بر عظیمیه|خودروبر عظیمیه  امداد خودرو کرج (حمل خودرو عظیمیه) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...