امداد خودرو تسوج|حمل تسوج|خودروبر تسوج  امداد خودرو کرج (حمل خودرو تسوج) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد آن...