امداد خودرو ولنجک|حمل ولنجک|خودروبر ولنجک  امداد خودرو کرج (حمل خودرو ولنجک) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد آن...