امداد خودرو صفرخواجه|حمل بر صفرخواجه|خودروبر صفرخواجه  امداد خودرو کرج (حمل خودرو صفرخواجه) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...