امداد خودرو حصارک|حمل بر حصارک|خودرو بر حصارک  امداد خودرو کرج (حمل خودرو حصارک) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی...