امداد خودرو گوهردشت|حمل بر گوهردشت|خودروبر گوهردشت  امداد خودرو کرج (حمل خودرو گوهردشت) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...