امداد خودرو ملارد|حمل بر ملارد|خودروبر ملارد  امداد خودرو ملارد (حمل خودرو ملارد) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...