امداد خودرو صفادشت|حمل بر صفادشت|خودروبر صفادشت  امداد خودرو کرج (حمل خودرو صفادشت) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد...