در کارخانجات برای ساخت ماشین فقط از یک نوع فلز استفاده نمی کنند. تولید کنندگان از فلزات مختلف مانند فولاد و آلومینیوم، آهن و تیتانیوم برای قسمت های مختلف خودرو استفاده می کنند. فولاد...