در این مقاله میخواهیم اعداد درج شده روی لاستیک خودرو را بررسی کنیم. به نظر شما این اعداد موجود در دیواره های لاستیک به چه معنا هستند؟ تایر ستون خودروی شماست بنابراین مانند دیگر...