امداد خودرو خور |حمل بر خور|خودرو بر خور  امداد خودرو کرج (حمل خودرو خور) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه...