امداد خودرو تیکمه داش|حمل تیکمه داش|خودروبر تیکمه داش  امداد خودرو کرج (حمل خودرو تیکمه داش) در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان...