استارت خودرو استارت خودرو یک موتور الکتریکی است که با استفاده از سیم پیچ های درون خود و زغال های بکار رفته، نیروی الکتریسیته را به مکانیکی تبدیل می کند و وظیفه به چرخش در...